Algemene voorwaarden

WeLoveParties staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55604242

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
WeLoveParties: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WeLoveParties en de klant waarop WeLoveParties deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WeLoveParties, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door WeLoveParties in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:
WeLoveParties levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt WeLoveParties zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

BETALING:
De kassa van de webwinkel geeft verschillende mogelijkheden aan om te betalen:
• iDeal
• Paypal
• Vooruitbetaling
Zodra de betaling binnen is (via iDeal, Paypal of krijgen wij een melding en wordt uw bestelling verwerkt.
Wil je via vooruitbetaling betalen, maak dan graag het totaalbedrag over op:
Rabobanknummer NL12RABO0160275946, t.n.v. WeLoveParties o.v.v. het factuurnummer. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, sturen wij de bestelling op.
Alle producten worden - indien op voorraad - binnen 7 dagen na ontvangst van betaling (maandag tot en met vrijdag) verzonden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wil je nog iets toevoegen aan de bestelling, bijvoorbeeld later op dezelfde dag, mail ons dan even. Je kunt dan bij het afrekenen de optie `afhalen` aanvinken zodat je geen dubbele verzendkosten betaalt.
Het is prettig wanneer je een mobiel telefoonnummer opgeeft. Zo kunnen wij direct contact opnemen mochten we een vraag hebben m.b.t. de bestelling.
We houden je bestelling maximaal 7 dagen voor je vast. Wanneer de bestelling na 7 dagen nog niet betaald is, vervalt deze automatisch.
Besteld u gepersonaliseerde uitnodigingen en andere printables. Dan ontvangt u eerst een jpg bestand ter goedkeuring en vervolgens het definitieve digitale bestand of geprinte bestanden via de post.


Over de levering:
WeLoveParties doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien WeLoveParties een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De klant betaalt de verzendkosten. De verzending vindt plaats zodra de betaling binnen is. Wij verzenden op de dagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Mocht u een bestelling willen afhalen dan kunt u contact opnemen met WeLoveParties


Verzendkosten:
De tarieven in de tabel hieronder gelden voor pakketjes die niet door de brievenbus kunnen. Wil je artikelen bestellen die jouw inziens via de reguliere post verstuurd kunnen worden, neem dan contact met ons op zodat we indien mogelijk de verzendkosten kunnen aanpassen.

Binnen Nederland:
Orders van € 0,00 tot € 50,00 zijn € 4,95 (Dhlforyou)
Orders van € 50,00 en hoger zijn verzendkosten gratis

Binnen EU:
België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden € 8,50
Orders van € 75,00 en hoger zijn verzendkosten gratis
Ierland, Portugal € 10,20
Noorwegen, Zwitserland € 11,05
Buiten EU € 17,10

prijzen voor verzendingen kunnen mogelijk wijzigen door prijswijzigingen van derden (bijv. DHLforYou of PostNL).
Over het versturen:
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt het transport van goederen voor risico van de wederpartij vanaf het moment dat deze WeLoveParties verlaten. WeLoveParties is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens vervoer.

Over het retourneren van zendingen/produkten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van WeLoveParties over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.
Speciaal voor de klant bestelde artikelen kunnen door WeLoveParties niet worden retour genomen. Retourneren geldt niet voor gepersonaliseerde producten als uitnodigingen, printables etc.

Over de garantie:
WeLoveParties garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door WeLoveParties op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is WeLoveParties eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door WeLoveParties overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van WeLoveParties te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist WeLoveParties of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. WeLoveParties is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
WeLoveParties is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door WeLoveParties geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van WeLoveParties. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van WeLoveParties.


Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van WeLoveParties. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
WeLoveParties verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan WeLoveParties geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2018 weloveparties | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel